image/svg+xml

Правила акції 'Безкоштовний енергетичний сертифікат'

1. [Загальні положення]

 1. Організатором акції під назвою "Безкоштовний енергетичний сертифікат" (далі "Акція") є товариство з обмеженою відповідальністю Homfi зі штаб-квартирою у м. Краків за адресою вул. Суккенниця, 8 / U8, 31-069 Краків, зареєстроване у реєстрі підприємств Національного судового реєстру за номером KRS: 0000943668, що діє під торговою маркою Homfi та Private House Brokers (далі "Організатор").
 2. Положення (далі "Положення") визначає правила та умови участі в Акції, які учасник приймає на момент приєднання до участі в Акції.
 3. Акція адресована фізичним особам, які мають повну дієздатність, проживають на території Республіки Польща, фізичним особам, які здійснюють підприємницьку діяльність, та юридичним особам, які мають свою юридичну адресу на території Республіки Польща (далі "Клієнт").
 4. "Енергетичний сертифікат" означає свідоцтво характеристики енергетичної ефективності, про яке йдеться в Законі про характеристику енергетичних властивостей будівель від 29.08.2014 р. (Офіційний вісник Республіки Польща від 2024 р., позиція 101).
 5. Акція діє з 5.04.2024 р. і до скасування.
 6. Промоція стосується житлових квартир та одноповерхових будинків, проте не застосовується до великих нерухомостей (понад 500 м²), включаючи будівлі та комплекси будівель.
 7. Акція стосується Сертифіката Енергетичного в стандартній версії і не включає повернення витрат, пов'язаних з відправленням оригіналу Сертифіката Енергетичного клієнту через Польську пошту або іншого поштового оператора. У разі вибору клієнтом додаткових платних варіантів, наприклад, експрес, в межах акції буде знижена лише сума стандартного варіанту, і клієнт зобов'язаний буде додатково оплатити різницю між обраним ним варіантом та стандартним варіантом.

2. [Умови Акції]

 1. Для участі в Акції Клієнт зобов'язаний:
  1. прийняти Положення Акції,
  2. укласти з Організатором:
   • Договір посередництва у відчуженні нерухомості на виключних умовах (щодо вторинного ринку) з комісією, що належить Організатору у розмірі не менше 3,69% від квоти ціни угоди про відчуження нерухомості і/або
   • Договір посередництва в оренді нерухомості на виключних умовах з комісією, що належить Організатору у розмірі не менше 123% від квоти орендної плати за нерухомість і/або
   • Договір управління орендною нерухомістю на виключних умовах з комісією, що належить Організатору у розмірі не менше 14% від квоти орендної плати, зазначеної у договорі оренди, плюс сума ПДВ,
  3. Замовити Сертифікат Енергетичний у стандартній версії через форму на веб-сторінці: https://www.homfi.com/uslugi/dla-ciebie/certyfikaty-energetyczne/zamow за допомогою отриманого від Організатора промокоду; Організатор не несе відповідальності за правильність чи достовірність даних, введених Клієнтом у форму замовлення.
 2. Клієнт, який виконав умови, зазначені у пункті 1 вище, отримає Енергетичний сертифікат для нерухомості, складений на витрати homfi за допомогою суб'єкта, який надає професійні послуги зі складання таких сертифікатів. Акція стосується сертифікату у електронному вигляді (PDF-файл). У разі необхідності отримання паперової версії діють додаткові витрати на друк та доставку документа відповідно до інформації, наведеної у вищезазначеній формі замовлення. Інші витрати, пов'язані з укладенням угоди про відчуження / оренду нерухомості, не включені до Акції, і Клієнт несе їх повністю самостійно.
 3. Акція не поєднується з іншими акціями Організатора.

3. [Рекламації]

 1. Клієнт зобов'язаний подавати всі рекламації, що стосуються Акції, електронно за адресою електронної пошти: biuro@homfi.com з поміткою "Акція Безкоштовний енергетичний сертифікат - рекламація".
 2. Рекламація обов'язково повинна містити: ім'я та прізвище Клієнта, його точну поштову адресу та адресу електронної пошти, а також точний опис причини рекламації та очікувану реакцію Організатора.
 3. Клієнт буде негайно повідомлений письмово про порядок розгляду рекламації, але не пізніше ніж за 14 днів з моменту подання рекламації.
 4. Розгляд рекламації вичерпує рекламний процес, який проводить Організатор.
 5. Рекламний процес є добровільним і не виключає прав Клієнта, наданих чинним законодавством, включаючи можливість захисту прав через судовий шлях.

4. [Особисті дані]

 1. Адміністратором персональних даних, у розумінні Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. щодо захисту фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та щодо вільного руху таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (далі: "RODO"), що належать Клієнтам, що користуються Акцією, є Організатор.
 2. Клієнт може зв'язатися з Організатором у всіх питаннях, пов'язаних з обробкою персональних даних, в тому числі для здійснення своїх прав, пов'язаних з обробкою персональних даних, за допомогою електронної пошти biuro@homfi.com або письмово за адресою місцезнаходження Організатора.
 3. Персональні дані Клієнтів, які подають рекламації, будуть оброблятися з метою:
  1. забезпечення Клієнту можливості користуватися Акцією - правовою підставою є виконання угоди (ст. 6 п. 1 б РОЗДО);
  2. розгляду та відповіді на подану рекламацію – правовою підставою є законний інтерес Організатора (ст. 6 п. 1 ф РОЗДО), який полягає в необхідності обробки персональних даних для розгляду та відповіді на подану рекламацію;
  3. можливого вирішення або захисту від претензій – правовою підставою є законний інтерес Організатора у забезпеченні можливості встановлення та захисту від претензій або захисту від таких претензій.
 4. Персональні дані Клієнтів будуть оброблятися протягом періоду, необхідного для здійснення прав з Акції, а також протягом періоду, необхідного для розгляду та відповіді на рекламацію. Термін обробки персональних даних може бути періодично продовжений на період давності претензій, якщо обробка персональних даних буде необхідна для встановлення або захисту від таких претензій Організатором.
 5. Кожному Клієнту надається право доступу до його персональних даних та право вимагати їх виправлення, видалення або обмеження обробки.
 6. Кожному Клієнту надається право висловити свою заяву проти обробки його персональних даних.
 7. Кожному Клієнту також надається право подати скаргу до органу, який здійснює нагляд за захистом персональних даних, тобто до Голови Уряду захисту персональних даних.

5. [Додаткові положення]

 1. Організатор має право в будь-який момент Акції виключити з можливості участі в ній Клієнта, щодо якого він має обґрунтоване підозру у здійсненні дій, що суперечать Положенням або угоді, про яку йдеться у пункті 2 параграфа 1 б), а також у випадку, коли відпадають підстави для участі в Акції стосовно Клієнта, згідно з вказівками, визначеними у пункті 2 параграфа 1 Положення.
 2. JЯкщо угода, про яку йдеться у пункті 2 параграфа 1 б), буде розірвана Клієнтом з будь-якої причини або якщо Клієнт відмовиться від угоди про відчуження / оренду нерухомості з будь-якої причини, він зобов'язаний повернути Організаторові витрати на отримання Енергетичного сертифіката.

6. [Заключні положення]

 1. Положення Акції є відкритими і буде доступними Клієнту перед приєднанням до Акції та на його письмовий запит, надісланий на адресу Організатора. Положення також доступні в штаб-квартирі Організатора та на веб-сайті Організатора за адресою: https://www.homfi.com/regulaminy та https://www.privatehousebrokers.pl/regulaminy.
 2. Організатор залишає за собою право змінювати Правила та умови акції протягом її тривалості, якщо це обгрунтовано цілями акції і не призведе до погіршення умов участі в акції, з урахуванням того, що такі зміни не можуть порушувати права, які вже набули Клієнти, що приймали участь в акції. Клієнти будуть повідомлені про зміну Правил шляхом розміщення інформації на веб-сайті Організатора, зазначеному у пункті 1 вище.
 3. У справах, що не врегульовані Правилом, застосовуються загальні обов'язкові норми польського права.