image/svg+xml

Правила надання послуг електронними засобами

I. Визначення
 1. Фрази та вирази, що використовуються в цьому документі, мають таке значення:
  • "Правила " - цей документ, що є правилами надання послуг за допомогою електронних засобів;
  • "Постачальник " - ТОВ "Homfi sp. z o.o." з місцезнаходженням у м. Краків, вул. Сукенніча 8/U8, номер KRS: 0000943668, тел. +48 12 345 21 30, e-mail: kontakt@homfi.com;
  • "Веб-сайт " - сукупність логічно впорядкованих, пов'язаних між собою навігацією та посиланнями, частин, доступних за допомогою веб-браузера за єдиною електронною адресою www.homfi.com та https://www.privatehousebrokers.pl/
  • "Користувач " - особа, яка користується Сайтом;
  • "Кінцевий пристрій Користувача " - телекомунікаційний кінцевий пристрій, визначений у статті 2 § 32 Закону про телекомунікації від 16 липня 2004 року, який використовує Користувач;
  • "Файли cookie " - комп'ютерні дані, особливо текстові файли, що зберігаються на термінальному пристрої Користувача і призначені для використання з Веб-сайтом; файли cookie містять, наприклад, адресу Веб-сайту і час зберігання на термінальному пристрої Користувача.
II. Загальні положення
 1. Правила визначають права та обов'язки сторін надання послуг за допомогою електронних засобів і були розроблені на підставі статті 8 Закону від 18 липня 2002 року про надання послуг за допомогою електронних засобів.
 2. Прийняття Правил розглядається як вираження наміру укласти договір з Постачальником на умовах, викладених у Правилах.
III. Види та обсяг надання послуг електронними засобами
 1. Послугами, що пропонуються Постачальником через Веб-сайт, є
  • бронювання майна з пропозиції Постачальника, призначеного для продажу або оренди,
  • дизайнерські послуги,
  • послуги з організації домашніх виставок.
 2. У разі необхідності здійснення онлайн-платежу за послуги Постачальника, згадані в розділі 1, його буде здійснювати компанія Blue Media S.A. зі штаб-квартирою в Сопоті (Регламент здійснення онлайн-платежів).
IV. Умови надання послуг за допомогою електронних засобів

Технічні вимоги, необхідні для роботи з ІТ-системою Постачальника::

 1. Для користування Веб-сайтом вам знадобляться
  • пристрій з підключенням до Інтернету з встановленою, належним чином налаштованою та актуальною версією інтернет-браузера з належним чином налаштованою опцією обслуговування файлів Cookie;
  • активна електронна поштова скринька у разі використання деяких інтернет-форм.
 2. Сайт розміщує файли Cookie на термінальному пристрої Користувача (докладніше про файли Cookie читайте в Політиці використання файлів Cookie).

Заборона надання нелегального контенту:

 1. Забороняється надання Користувачем незаконного контенту, особливо образливого, або такого, що може ввести в оману чи порушити права третіх осіб, або такого, що містить віруси, або такого, що може призвести до пошкодження чи відволікання ІТ-систем.
 2. Користувач зобов'язаний дотримуватися заборони зловживання засобами електронного зв'язку і не надавати в ІТ-системи Постачальника або через них контент, який викликає збої в роботі або перевантаження системи.

Ризики, пов'язані з наданням послуг та забезпеченням безпеки даних::

 1. Системи, що використовуються Постачальником, забезпечують високий рівень безпеки та захисту даних. Інформацію, що стосується обробки персональних даних Користувача, ви знайдете в Політиці конфіденційності.
 2. Використання послуг, що надаються Постачальником, потребує використання загальнодоступного веб-сайту (Інтернет), що може бути пов'язано з підвищеним ризиком небезпек у зв'язку з використанням Інтернету. Користувач повинен знати про це.
 3. Одним із вищезазначених ризиків є можливість отримання доступу до переданих даних або до даних, що зберігаються на комп'ютері, сторонніми особами та втручання в ці дані, що може спричинити втрату або зміну даних або перешкоджати використанню послуг, що надаються електронними засобами, пропонованими Веб-сайтом.

Витрати на використання Веб-сайту:

 1. Витрати на з'єднання Користувача з Сайтом Постачальника стягуються з Користувача згідно з тарифами, запропонованими оператором зв'язку, який надає Користувачеві можливість користування мережею Інтернет, в тому числі передачі та отримання електронних даних з Сайту.
 2. З Користувача не стягуються будь-які додаткові витрати, що накладаються Постачальником у зв'язку з використанням Сайту.
V. Умови укладення та розірвання договорів про надання послуг за допомогою електронних засобів
 1. Прийняття Правил вважається волевиявленням на укладення договору про надання послуг електронними засобами зв'язку.
 2. Договір вважається укладеним після підтвердження Постачальником його умов.
 3. Прийняття Правил може бути виражене Користувачем явно шляхом подання заяви про ознайомлення з Правилами або неявно, якщо після ознайомлення з Правилами Користувач продовжує користуватися Сайтом і формами, доступними на Сайті. У разі виникнення сумнівів вважається, що договір про надання послуг за допомогою електронних засобів укладений в момент написання Користувачем адреси Сайту.
 4. У разі залишення Користувачем Сайту договір про надання послуг електронними засобами не є укладеним.
 5. Постачальник залишає за собою право закрити Сайт без пояснення причин.
VI. Процедура розгляду скарг
 1. Користувач може подати скаргу, якщо послуги, що надаються електронними засобами, не виконуються Постачальником або виконуються всупереч Правилам.
 2. Скарга повинна містити
  • персональні дані Користувача
  • предмет скарги та пов'язаний з ним період часу
  • обставини, що обґрунтовують скаргу
  • підпис Користувача - якщо скарга подається в письмовій формі.
 3. Рекламації подаються в письмовій формі та подаються до приймальні в головному офісі Постачальника або електронною поштою на адресу: biuro@homfi.com негайно, але не пізніше, ніж протягом 14 днів з моменту настання нещасного випадку, що є підставою для рекламації. Якщо рекламація подається електронною поштою, вона повинна бути надіслана з адреси електронної пошти, вказаної Користувачем у реєстраційній формі, під загрозою залишення без визнання.
 4. Постачальник відповідає на скаргу електронною поштою на адресу електронної пошти, надану Користувачем, або в письмовій формі на адресу, надану Користувачем, протягом 14 днів з моменту отримання скарги.
 5. Постачальник може залишити рекламацію без визнання, якщо
  • рекламація стосується предмета, який роз'яснений в Регламенті або додатках. У такому випадку відповідь на рекламацію містить посилання на відповідний документ,
  • скарга стосується питання, на яке раніше були надані роз'яснення у відповіді на скаргу Користувача. У цьому випадку відповідь на скаргу включає в себе посилання на відповідну кореспонденцію,
  • скарга подана третьою особою, яка не має відповідних повноважень.
 6. Якщо скарга не відповідає формальним вимогам, зазначеним вище, Постачальник пропонує заповнити скаргу протягом не більше 7 днів разом з інструкцією про те, що якщо скарга не буде заповнена протягом зазначеного періоду часу, вона буде залишена без визнання.
 7. Постачальник повідомить Користувача про залишення рекламації без визнання.
 8. Постачальник не несе відповідальності за неправильну передачу даних, у тому числі спричинену поломкою інформаційних систем, телекомунікаційних систем або систем електропостачання, а також за помилки передачі даних, спричинені затримкою оператора. Постачальник не несе відповідальності за відсутність доступу до Сайту з причин, які не залежать від Постачальника. У разі виникнення загрози безпеці або необхідності проведення технічних змін на Сайті Постачальник може заблокувати або призупинити доступ до Сайту без попереднього повідомлення Користувача.
 9. Постачальник не несе відповідальності за збитки, що виникли у зв'язку з використанням Веб-сайту, включаючи контактну форму, або з відсутністю можливості використання Веб-сайту Користувачем, або з втручанням, помилками, недоліками, дефектами, несправностями, затримками передачі даних, комп'ютерними вірусами, збоями в роботі лінії або ІТ-системи або іншими діями Веб-сайту, з урахуванням обов'язкових положень законодавства.
 10. Перш за все, Постачальник не несе відповідальності за використання Веб-сайту, в тому числі контактної форми, у спосіб, що суперечить Правилам, положенням законодавства або його соціально-економічному призначенню.
VII. Прикінцеві положення
 1. Постачальник залишає за собою право змінювати Правила.
 2. Користувачі будуть проінформовані про зміну Правил за допомогою електронних засобів та шляхом розміщення на Сайті оновлених Правил.
 3. Зміни Правил набувають чинності з дати, зазначеної в інформації про зміну, не раніше, ніж через 14 днів з моменту інформування про зміну Правил.
 4. Доступ до актуальної інформації про зміни способу та обсягу послуг, що надаються за допомогою електронних засобів, а також до інформації, зазначеної в статті 6 Закону про надання послуг за допомогою електронних засобів, Постачальник забезпечить за допомогою Веб-сайту.
 5. Застосовним правом для всіх правовідносин, що випливають з Регламенту, є польське право.
 6. Будь-які суперечки вирішуються польським судом.