image/svg+xml

Blog

joanna-syrek-homfi.jpg
Joanna Syrek
,
04.08.2023
Analizy

Miesiąc z Bezpiecznym Kredytem 2%. Opinie ekspertów i lista dokumentów, które musisz mieć.

barometr rynku nieruchomości lipiec 2023

Już od początku lipca osoby zainteresowane zakupem nieruchomości mogą zostać beneficjentami rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2%. Po prawie miesiącu można ocenić, że zainteresowanie jest naprawdę duże.

Jak wskazuje Paweł Podgórski, dyrektor sprzedaży w Lendi.pl, w czerwcu 2022 roku liczba osób zainteresowanych kredytem hipotecznym wyniosła około 1000 osób w porównaniu do 4500 klientów odnotowanych pod koniec czerwca tego roku. To ponad 4-krotny wzrost. Intensywne poruszenie wokół tematu rządowych programów eksperci z Lendi.pl zauważyli już w kwietniu, a prawdziwe apogeum zapytań to właśnie druga połowa zeszłego miesiąca, tuż przed startem programów.

Więcej chętnych na zakup nieruchomości widzimy również analizując dane agencji nieruchomości homfi. W lipcu liczba osób zainteresowanych zakupem wzrosła o 25%, przekraczając próg 1000 chętnych na zakup. To aż o 90% więcej klientów niż w lipcu 2022 roku.

Lawinowy wzrost zainteresowania programem wpływa na dłuższy czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku. Jak wskazuje Paweł Podgórski, na odpowiedź trzeba czekać od 6 do 8 tygodni, a to dopiero pierwszy miesiąc funkcjonowania programu.

 • Aktualnie banki uczestniczące w programie Bezpieczny kredyt 2% przewidują, że otrzymanie decyzji może zająć nawet kilka tygodni. Nim złożymy wniosek warto się do tego dobrze przygotować. Przede wszystkim sprawdzając, czy kwalifikujemy się do programu - jest kilka ograniczeń, które od razu skreślają wnioskującego, chociażby limit wieku. Warto w tej sytuacji skontaktować się z doradcą kredytowym, który upewni się, że spełniamy wszystkie wymagania, a nasza zdolność kredytowa jest odpowiednia. Pamiętajmy, że po 10 latach dopłat, sami będziemy ponosić koszty kredytu, dlatego warto dobrze się do tego przygotować - zaleca Adam Nowodworski, CEO homfi

Patrząc na dane agencji nieruchomości homfi, możemy stwierdzić, że strona podażowa również odżywa. Wzrost z miesiąca na miesiąc o ponad 2% oraz o ponad 10% rok do roku to dobry znak na przyszłość. Jak twierdzi Adam Nowodworski, CEO homfi:

 • Rynek nieruchomości jest u progu wzrostów, choć nadal jesteśmy we wczesnej fazie ożywienia. Poprawa nastrojów wśród konsumentów widoczna jest już teraz, właśnie przez większą liczbę ofert na sprzedaż. Dla osób noszących się z zamiarem sprzedaży swojej nieruchomości może to być dobry moment ze względu na rosnący popyt wywołany stabilizacją stóp procentowych oraz łatwiejszym dostępem do kredytów - komentuje.

Jakie dokumenty są konieczne do wzięcia udziału w programie Bezpieczny Kredyt 2%?

Przystępując do złożenia wniosku warto dobrze się przygotować. Lista potrzebnych dokumentów zależy od nieruchomości, którą chcemy sfinansować kredytem. We współpracy z Lendi.pl przygotowaliśmy listę dokumentów, niezbędnych do wzięcia udziału w programie.

Do kredytu potrzebne są wnioski potwierdzające zatrudnienie oraz stały dochód:

 • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów na druku bankowym;
 • wyciąg z rachunku bankowego (na który wpływa wynagrodzenie) z kilku ostatnich miesięcy;
 • dotyczy działalności: deklaracja PIT za ostatni rok podatkowy lub dwa ostatnie lata (zależy od banku);
 • umowy potwierdzające wykonywanie zleceń lub dzieł, jeśli taka była forma zatrudnienia;
 • zaświadczenie o braku zaległości finansowych ZUS i US – w większości banków potrzebne do wypłaty kredytu;
 • dotyczy działalności: podsumowanie wyników firmy za rok bieżący.

A także dowód osobisty ze zdjęciem, czyli dokument potwierdzający tożsamość.

Jeśli chodzi o ubieganie się o Bezpieczny kredyt w wysokości 2 proc. w celu pokrycia kosztów związanych z zakupem mieszkania z rynku pierwotnego, konieczne jest przedstawienie następujących dokumentów w ramach wniosku:

 • umowa przedwstępna zawarta z deweloperem w przypadku zakończonej budowy;
 • umowa rezerwacyjna lub deweloperska wraz z prospektem informacyjnym oraz szkicem umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego;
 • pełnomocnictwo osób reprezentujących dewelopera;
 • decyzja o pozwoleniu na budowę;
 • zaświadczenie o zakończeniu budowy oraz zaświadczenie o samodzielności lokalu lub zgłoszenie zakończenia prac budowlanych (w przypadku zakończonej budowy);
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów.

Nieruchomość z rynku wtórnego:

 • umowę przedwstępną podpisaną ze sprzedającym;
 • jeśli lokal nie posiada księgi wieczystej to konieczne jest zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku przeciwwskazań do założenia księgi wieczystej dla lokalu;
 • jeśli dane w księdze wieczystej nie są aktualne to dokument potwierdzający prawo własności sprzedającego nieruchomość.

Na zakup działki:

 • umowa przedwstępna zakupu działki;
 • jeśli dane w księdze wieczystej nie są aktualne to akt notarialny, który potwierdzi prawo własności gruntu dla zbywcy;
 • aktualny wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów;
 • jeśli z wypisu nie wynika że działka jest budowlana to dokument który to potwierdza (miejscowy plan zagospodarowania lub decyzja o warunkach zabudowy).

Na budowę domu:

 • akt notarialny potwierdzający prawo własności działki przeznaczonej na budowę domu;
 • odpis z księgi wieczystej działki, jeśli numer księgi jest w akcie i jest to aktualny numer;
 • decyzja o pozwoleniu na budowę czy zgłoszenie budowy domu do odpowiedniego urzędu;
 • aktualny wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów;
 • projekt budowlany z pieczątką urzędu;
 • kosztorys i harmonogram prac według wzoru bankowego;
 • dziennik budowy.
barometry_czerwiec 2023_homfi_popyt_kupujacy_ogolem.png
barometry_czerwiec 2023_homfi_popyt_kupujacy_warszawa.png
barometry_czerwiec 2023_homfi_popyt_kupujacy_poznan.png
barometry_czerwiec 2023_homfi_popyt_kupujacy_gdansk.png
barometry_czerwiec 2023_homfi_popyt_kupujacy_krakow.png
barometry_czerwiec 2023_homfi_popyt_kupujacy_wroclaw.png
barometry_homfi_phb_lipiec 2023_homfi_popyt_najemcy_ogolem (1).png
barometry_homfi_phb_lipiec 2023_homfi_popyt_najemcy_gdansk.png
barometry_homfi_phb_lipiec 2023_homfi_popyt_najemcy_krakow.png
barometry_homfi_phb_lipiec 2023_homfi_popyt_najemcy_warszawa.png
barometry_homfi_phb_lipiec 2023_homfi_popyt_najemcy_wroclaw.png
barometry_homfi_phb_lipiec 2023_homfi_popyt_najemcy_gdansk.png

Przeczytaj także: