image/svg+xml

Blog

joanna-syrek-homfi.jpg
Joanna Syrek
,
26.05.2023
Zakup i najem

Bezpieczny Kredyt 2% - kto może skorzystać i na jakich warunkach?

bezpieczny kredyt 2 procent

Jeśli jesteś osobą do 45. roku życia, która nigdy nie była właścicielem mieszkania oraz nigdy nie miała więcej niż połowy udziałów w nieruchomości, możesz zostać beneficjentem programu Bezpieczny Kredyt 2%. Zobacz, jakie inne warunki musisz spełniać, by już w lipcu skorzystać z dopłat do kredytu hipotecznego.

Zasady Programu Bezpieczny Kredyt 2%

Program Bezpieczny Kredyt 2% zakłada, że Państwo przez 10 lat będzie dopłacało różnicę pomiędzy średnią stawką oprocentowania kredytu o stałej stopie w bankach komercyjnych a oprocentowaniem ze stopą 2%. Oznacza to znaczne obniżenie kosztów kredytu dla osób chcących skorzystać z oferty. Warunków do skorzystania z programu jest kilka - przede wszystkim kredytobiorca nie może mieć ukończonych 45 lat (w parze wystarczy, by tylko jedna z osób nie miała ukończonego wymaganego wieku). Bardzo ważne jest również to, by wnioskujący nigdy nie był właścicielem nieruchomości, za wyjątkiem odziedziczonego albo spółdzielczego mieszkania, w którym jednak beneficjent ma nie więcej niż 50 proc. udziałów.

Wysokość kredytu

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 500 tys. zł dla singla lub 600 tys. zł dla rodziców z co najmniej jednym dzieckiem. Nie są przewidziane limity ceny w przeliczeniu za metr kwadratowy, a kredyt może wspierać zakup nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Wysokość wkładu własnego nie może być wyższa niż 200 tys. złotych. Kredytu nie można nadpłacać w okresie pierwszych trzech lat spłaty.

Nieruchomość kredytowana Programem

Do wybranego lokalu należy wprowadzić się w ciągu dwóch lat od zakończenia budowy (rynek pierwotny) lub nabycia prawa własności (rynek wtórny) i mieszkać w nim przez 10 lat. Nieruchomość nabyta w programie nie może być przeznaczona na wynajem, ani nie może być sprzedana przez cały okres dopłat. W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej i utraty mieszkania, nie będzie możliwości ponownego ubiegania się o dodatkowe świadczenia. Podobnie będzie w sytuacji innych losowych zdarzeń powodujących niewypłacalność, takich jak rozwód, śmierć małżonka, utrata dochodów, zajęcie komornicze i inne.

Koszty, które trzeba pokryć

Starając się o udział w programie Bezpieczny kredyt 2% należy wciąż pod uwagę, że bank wdroży typową dla klienta procedurę udzielenia pożyczki hipotecznej. W tym celu na pewno ocenie zostanie poddana zdolność kredytowa wnioskującego, nie na dziesięć lat, ale na cały okres kredytowania. Bank, który zdecyduje się na udzielenie Bezpiecznego kredytu 2% prócz zdefiniowanej przez program niższej stopy kredytu, pobierze także swoją marżę oraz opłaty przewidziane w ofercie.

Bezpieczny Kredyt 2% ma trwać do 2027 roku. W samym 2023 rząd przewiduje, że skorzysta z niego 10 tys. rodzin.

Kalkulator Bezpieczny Kredyt 2%

Zobacz jak wyglądają koszty korzystania z programu Bezpieczny Kredyt 2%, przy założeniu, że oprocentowanie kredytu nie ulegnie zmianie i będzie wynosiło 8,46%. Obliczenia powstały dla singla oraz rodziców wspólnego dziecka bez wskazania wysokości wkładu własnego oraz zarobków kredytobiorcy.

Dane powstały w oparciu o kalkulator Bezpiecznego Kredytu 2%: Zobacz więcej

2023_05_23_wysokość rat kredytu_blog.png

Przeczytaj także: